قالب آماده وردپرس چیست و تفاوت آن با قالب اختصاصی

قالب وبسایت

بعد از آشنایی من با وردپرس، متوجه شدم هیچ چیز در این سیستم مدیریت محتوا پیچیده نیست و شما هروقت هر مشکلی داشته باشی، برای آن از قبل یک پلاگین ساخته شده تا مشکل را حل کند. هرچه گذشت دیدم سایت‌های بسیاری با وردپرس ساخته شده اما یک مشکل اساسی هنوز پا برجاست! شما برای […]